Kursus om økologisk have - selvforsyning til husbehovDSC01242

Første aften

 

Ved økologisk dyrkning er jorden det vigtigste, det er gennem jorden økologien fungerer.

Som en af økologiens ikoner sagde: Forskellen på økologiske havefolk og konventionelle havefolk er, at de konventionelle dyrker planterne, vi økologer dyrker jorden.

Jordens kvalitet og forbedring

Gødningsmidler:
Fremstilling og brug af kompost

Grøntgødningsplanter

Planteudtræk

 

Anden aften

Vi lærer af naturens måde at dyrke på. Der bliver aldrig gravet og der gror som regel flere slags planter sammen,

Dyrkning i grønsager og blomster

Forskellige planters behov for lys, gødning og vand

Blanding af planterne og sædskifte, hvor vi gennemgår et rotationssystem

Plantebeskyttelse uden brug af gift.

 

Tredje aften

Biologisk mangfoldighed

Hvordan der kan skabes et mere aktivt liv insektliv med flere bestøvere

Hvilke planter tiltrækker sommerfugle

Hvilke planter tiltrækker vilde bier og honningbier.

Året rundt i haven

Hele kurset handler om hvordan der dyrkes økologisk, bæredygtigt og

Klimavenligt, så der både kommer en smuk have og mange afgrøder ud af det.

 

Prisen på kurset aftales direkte, og den afhænger bla af hvor i landet det foregår.

Underviser Jens Juhl