Hvad er en økologisk haveStorkeneab

Hvis man ikke har brug for det røde Ø for at sælge sine afgrøder, men blot har en privat have, der dyrkes efter økologiske principper, er der ikke nogen lovbestemte regler for hvad der skal gøres. At der ikke bruges pesticider eller kunstgødning er jo indlysende, men ellers er der vide rammer for os private haveejere.

Der dem der mener, at økologisk havebrug er at undgå at bruge pesticider og kunstgødning, for at få giftfrie grønsager, og det er såmænd slet ikke så ringe endda.

Vi definerer begrebet noget bredere, hvor hensynet til fremtidige generationer, til miljø og klima er hovedårsagen til økologien. Selvfølgelig spiller de giftfrie grønsager også en rolle, men det er en sidegevinst ved økologisk dyrkning. For os er biologisk mangfoldighed, nænsom jordbehandling lige så vigtige.

Det starter med jorden, som er grundlaget for det hele. Vi kalder det for nænsom jordbehandling, hvor vi aldrig graver, men heller ikke kultiverer i dybden. Til gengæld arbejder vi ud fra teorien om at hvis vi forstyrrer livet i jorden mindst muligt, så vil det være i stand til at omsætte mere organisk materiale som kompost, og dermed bliver udbyttet højere, og vore erfaringer siden 1994 viser at det er en rigtig antagelse.

At vi anvender sædskifte hvor den samme plantefamilie ikke dyrkes tættere end mindst 5 - 6 afgrøder senere samme sted, og at vi også blander planterne sammen i samme bed er jo for at udnytte gødningen bedre, og modvirke artsbestemte plantesygdomme og generende dyr. Vore erfaringer viser os ar det virker godt.Biologisk mangfoldighed er et andet begreb vi finder vigtig. Vi har svært ved at se at en meget mono-kulturel have kan være økologisk, det er jo mangfoldigheden der gør at der er balance mellem nyttedyr 

Dahliaog generende dyr, og det som gør at økologien fungerer. I vores have er der derfor mange blomster, hvoraf mange er valgt fordi de tiltrækker gavnlige insekter som honningbier, vilde bier, svirrefluer, mariehøns og mange andre. Nogle af dem tiltrækker selvfølgelig generende dyr som bladlus og kålsommerfugle, men de er jo også en del af den økologiske orden, og uden dem er der ingen føde til de fugle der er vigtige for mangfoldigheden. 

Økologi betyder, som nævnt også biologisk mangfoldighed. Går man ind for at dyrke økologisk, er det vigtigt at der er stor mangfoldighed af planter, insekter og fugle. Det hænger selvfølgelig sammen med at der skal være en balance mellem de nyttigt dyr som fugle, inselter og de generende væsner, som bider i vore planter, men det hænger også sammen med at økologer absolut må føle sig ansvarlig for andet end egne grønsager, men langt ud over egen havegærde.

Alle disse ting kan I finde korte artikler om på hjemmesiden, men også i det nyhedsbrev som hele tiden supplerer hjemmesidens indhold.

 Billedforklaring:

Billed 1: Storkenæb, en staude der er mange sorter af, tiltrækker alle slags bier

Billed 2: Især gule dahlia tiltrækker bier og andre gavnlige insekter.

Billed 3: Stolte kavaler er en god tiltrækker, her af honnningbier, men også vilde bier og svirreflue.

Billed 4: Sommerblomsten Frøkenhat af sorten 'Zennia du Mexique'

Billed 5: Slotsfruen sørger for at visne blomster nippes af, så der hele tiden kommer bye blomster frem, på denne måde forlænges blomstringstiden for de fleste blomster.

Stoltekavaler2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Frokenhat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blomster