KO BGER.indd version 2

I Slotshaven dyrker vi efter et princip vi kalder for sædskifte. Det betyder at vi vi aldrig dyrker den samme afgrøde samme sted to år i træk, tvært i mod går der altid 5 - 6 afgrøder imellem. Vi gør det efter et særligt system, hvor vi tager hensyn til planter af samme plantefamilier. Sædskifte er det væsentligste beskyttelse vi har imod artsbestemte sygdomme. 

Hvis der dyrkes den samme afgrøde i et bed, vil antallet af sygdomskim, som planterne evt. efterlader, blive øget, og dermed øges risikoen for den artsbestemte sygdom vil ramme planterne.

Da vi næsten altid har mere end 1 afgrøde i hver bed, er det i praksis 2 sædskifter, så for en række planter skærer vi tiden ned. Sammen med blandingskulturen, som er beskrevet andet sted, er det vores væsentligste beskyttelse af avlen mod plantesygdomme og generende dyr.

Da vi også dyrker forafgrøder og efterafgrøder i form at grøntgødningsplanter som honningurt, blodkløver og spinat samt andre, skal disse også indgå i sædskiftet. Fx Blodkløver dyrkes altid sammen med kål. Honningurt sammen med hvidløg og løg. Spinat før squash.

I vores bog Økologisk have - selvforsyning til husbehov beskriver vi meget mere indgående vores sædskiftesystem, men på billedet som vi har indsat, ses det i store træk hvordan vi gør. Billedet er en plakat som også kan købes. Den burde nok hænge i et hvert haveskur.