Sådan håndterer vi regnvandetRegnvandsbeholder1

I stedet for at lede regnvandet ud i kloakken er det en god ide at bruge det til et fornuftigt formål. I vores lille have er regnvandshåndteringen ordnet, så den ikke genere naboerne eller andre, vi løser problemet i vores have. Vi bruger den største del af regnvandet til at vande haven og drivhuset med. Der er en beholder på Slotspladsen og en ved havestuen. De rummer tilsammen 660 liter. Bag huset, ved kompostbeholderen er der en takt på 1050 liter der er tilsluttet 3 tagnedløb gennem et specielt system. Som reserve har vi en 300 liters tank stående ved drivhuset. Den tager ikke vand fra nogen del af huset, men bruges til at vi pumper vand ned i den fra den store tank, når den er fuld. Bag hønsehuset har vi eb 250 liters metaltønde, så alt i alt kan vi opsamle 2250 liter vand, og det rækker til mere end 2 ugers tørke.

 

Tagvandet fra drivhuset ledes ned i et bed hvor planterne gerne vil have jorden er lidt fugtig, nemlig astilbe.

 

NedsivningsbedeLAR4

I tilfælde af ekstremt regnvejr kan vandet ikke være i regnvandstønderne, og skal sives ned i jorden. Det gør sådan: En rende i små brosten fra tagnedløbet fører over terrassen og ned i et nedsivningsbed, som er anlagt midt i haven. Da haven er lille vi taget en trævandtønde som bunden var rådnet på, savet den over og nedgravet begge. 
Vandrenden fører ned til den ene. Mellem de to er der en nedgravet rørledning. 

Under begge de nedgravede tønder er der et gruslag på 30 cm dybde. Bunden i tønderne er naturligvis delvist fjernet så vandet kan sive igennem. Tønderne er halvt fyldt op med sandet muld, og der er plantet planter der kan tåle både tørke og stående vand. 

Kan dette system ikke klare opgaven, og det kunne den i den våde sommer 2011, kan vandes nedsives på grusgangen ved bedene. 

 

LAR1

Planterne vi har plantet

Sød græs (Glyceria Maxim) 
Nyse Røllike, (Achillea ptarmica) 
Læge Baldrian (Valeriana officinalis) 
Kattehale ’Rose Quin’ 

Der er mange flere planter der kan bruges i et regnvandsbed. 

Billedforklaring

Billed 1: Vandtanken ved havestuen, og den brolagte rende til overskydende vand 

Billed 2: Begge de nedgravede tønder, som bruges til nedsivningsbede

Billed 3: Nedsivningsbed nr 1 med planterne. 

Billed 4: Den store vandtant bag huset ved kompostbeholderen

LAR5

Billed 5: Opsamlingssystemet til den store beholder gennem denne aquadukt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandtank1