Byg kompostbeholder af trækompostbeholder2

Da vi i sin tid byggede kompostbeholderen vidste vi at der skulle være god plads, hvis vi skulle forsyne os selv med organisk materiale til jordforbedring og gødning. Vi vidste at den skulle være i 3 rum, og at materialet fylder mest mens det er friskt, det svinder ind under komposteringen  og fylder midnst når det er ved at være færdigt.

Placering af kompostbeholderen er vigtigt. Man skal kunne komme til med det materiale der skal i, og med en trikkebør for at hente det til haven. Samtidigt skal den helst stå lidt i skyggen. Vores står på nordsiden af huset.

Størrelsen skal opfylde behovet.

Vores kasse er gammel, og størrelsen på de 3 rum kunne godt være anderledes, men den fungerer. Hvis jeg skulle bygge den i dag, bille målene være dem jeg opgiver nu.

Bredden er den samme på alle rum, nemlig 100 cm, højden er 135 cm.

Rum nr 1. Det rum alt starter i. Det kommer vi alt materiale fra haven og det grønne køkkenaffald med kaffegrums i, den skal være 120 cm bred. Dette rum har altså en størrelse på lidt under 1,6 m3

Rum nr 2. Det rum som i virkeligheden er der komposteringen sker skal være 85 cm.  Rummet er altså godt 1,1 m3.

Rum nr 3. hvor komposten modnes, og hvor vi bruger af det skal være 65 cm. Altså godt 0,8 m3. 

 

 

 

Med disse mål kan komposteringe foregå nogenlunde frit. Vores er lidt anderledes, og det lever vi med, men kompostbeholder3de burde være som de her opgivne. Materialet vi fylder i  fylder meget, og det hænder ofte at den første beholder er overfyldt. Rum 2 og 3  er ofte helt fuld når vi flytter det fra rum 1 til 2 og fra rum 2 til 3, når vi fx i oktober og i april, flytter rundt på det, men det sætter sig hurtigt, og rummene er kun 3/4 fyldt efter et par måneder. Rum 3 bliver tømt om foråret, dels til at fremstille så- og priklejord, samt pottemuld, og rum 2 som har komposteret hele vinteren fyldes i i stedet. Materiale fra rum 1 fyldes over og sættes igang med komposteringen lige efter. Komposten i rum 3 bruger vi af løbende hele sommeren når det andet er brugt op, og så tømmes det sidste over i et par tønder vi har stået hvor vi fremstiller planter. Så bliver rum nr 2 tømt over i rum 3, så det kan fortsætte komposteringen/modningen til om foråret. Rum 2 bliver så brugt til at fylde afklip fra haveforeningens fælles bøge-avnbørehæk som skal gøres klar til jorddække. læs om det i afsnittet om kompost: Kompost.

Materialevalg

Der er en nedgravet bom på 76 mm i hvert hjerne at rummene, det giver 8 stolper, og de er gravet ca 50 cm ned. Skulle jeg gøre det i dag ville jeg bruge stolpefødder. Vi har valgt uhøvlede forskallingsbrædder med målene 19 x 90 mm. De er stærke nok til at klare opgaven, og dyrere træ vil ikke holde længere, fordi komposteringen også virker på selve kassen. De mikroorganismer der omsætter det organiske materiale vil også begynde at omsætte kassen, for den vil jo blive våd under komposteringen, fordi materialet skal være våd. Vi valgte ganske solide hjørnestolper på 78 mm.  

For at mindske nedslidningen af kompostbeholderen har vi valgt at male den med lindoliemaling uden opløsningsmidler, men vi har været nød til at udskifte enkelte brædder genne årene.

Da vores komposterings filosofi er at at kompostere iltet, har vi et mellemrum mellem brædderne på bagsiden og i enderne på ca 1 cm. Så kan der stikkes et armeringsjern igennem og ilte materialet. Det fremmer komposteringen.

Mellem de 3 rum er der kun øverst et bræt imellem, resten er almindelig Riojern på 8 mm jern med 15 cm store afstand mellem jernene. Det sikrer kompostormenes uhindrede vandring fra rum til rum. Især når der varmt i komposten, er det nødvendigt, men i det hele taget er det vigtigt at både bakterier og orme kan komme fra rum til rum.jens juhls kompostsystem

I fronten har vi på de 2 sidste rum løse træmmer som kan tages af når komposten skal tages ud eller iltes. Vi har brugt såkaldte svinestaldsbeslag til det, men de er svære at få fat i. I det første rum har vi en almindelig luge, som kan tages helt væk, når det rum skal tømmes. På langs af hele forsiden er der et gennemgående bræt øverst. Det skal sikre at beholderen ikke skilles ad.

Det første rum, som vi bare fylder i, er der ikke låg på om sommeren, om vinteren dækker vi det med en presenning. De 2 øvrige rum har låg af finer. Det sikrer at vi selv bestemmer fugtigheden i materialet.

Komposteringfssystemet beskrives på tegningen.