Der kan sagtens holdes høns i kolonihaver82 I hnsegrden

Vi bor i en kolonihave om sommeren, eller det der kaldes for sommersæsonen, og vi har høns der er der hele året. Meget tit bliver vi spurgt hvad vi gør ved hønsene om vinteren, og svaret er, dem har vi da gående i deres hønsehus i kolonihaven. Det er der ingen problemer i. Høns klarer sig fint derude, bare der er vand og foder nok, samt et ordentligt hønsehus med siddepind, som de kan sidde på og sove. Der skal ikke være indlagt varme, for høns kan holde varmen ved meget kolde temperaturer, bare der ikke er træk i huset. Der er selvfølgelig en hønsegård de kan gå ud i, den er rotte- og rævesikret som Gladsaxe kommune forlanger, De kan frit gå ud og ind.

Når vi flytter fra kolonihaven og til vores vinterhi, sikrer vi os at hønsehuset og voliere er i orden, at  rotte- og rævesikringen, samt at vandtruget er i orden og der er foder nok til vi kommer ud til dem igen. Vi besøger hønsene mindst 2 og helst 3 gange om ugen. Så får de frisk vand og foderautomaterne bliver fyldt op, og vi samler æggene sammen. De ligger i en såkaldt forsvindingsrede.

Høns elsker grønt

Hns hos Tina Wittorp Lund 3 Da der jo ikke er så varmt i vinterhalvåret, kan de faktisk gå der en uge uden besøg, bare IMG 1801vandbeholderen er så stor at der er frisk vand, og der er foder nok, men vi foretrækker at cykle derud de 2 - 3 gange om ugen, så får vi også motion med det.

Æggene er selvfølgelig en vigtig del at det at holde høns, og da vi har flere racer, er der altid nogen der lægger æg. Da vi jo ikke henter æggene hver dag, har vi en forsvindingsrede, så æggene forsvinder ned under reden så snart det er lagt. En almindelig rede betyder at de træder på æggene, og selvom den kan holde til det bliver de snavsede.

Høns skal kunne støvbade, det er deres måde at blive rene på.                                                                    Redekasser til æglægning

Frostsikring af vand

Når det bliver køligere og frosten sætter ind, skal det sikres at vandet ikke fryser, så da har vi en varmeplade, som er beregnet til formålet, den vi sætter under vandbeholderen, så vandet holdes frostfrit.

Der er som regel stor gensyndglæde når vi kommer ud til dem om vinteren, for selvom høns ikke har IMG 3021ord for at være de hurtigste knallerter på kajen, så husker de fin. De ved at vi har små godbidder med til dem i fom at grønsager, brødrester, spagettirester eller osterester med til dem, og så spiser de af hånden, alt mens de tilkaster os kærlige blikke. Og lad være med at bilde dig selv ind at du har alt for travlt til dette, for det tager højst 10 - 15 min.

Rotte- og rævesikring

Alle hønsehuse og volierer til høns i byomroder skal være rottesikrede. I vores bog om Økohøns - selvforsyning til husbehov, beskriver vi meget indgående hvordan man indretter hønsegården rotte- og rævesikker. Det er vigtig, fordi rotter kan ødelægge hele fornøjelsen ved at holde høns. Det er helt almindeligt, at uvidende mennesker siger at høns tiltrækker rotter, og længe leve uvidenheden, men det er ikke rigtigt. Hønsene er kraftige fugle og kan fint klare en rotte, og det ved rotter godt, så de holder sig fra hønsene, men de er interesseret i deres foder. Om dagen holder de sig væk fra hønsegården, men om natten, når hønsene sidder på deres pind, sniger de sig ind og æder af foderet. Det betyder at der kommer flere rotter, og så kører møllen. Et hønsehus uden rottesikring giver garanteret rotter.

Vi har, i de næsten 20 år vi har haft høns, aldrig haft rotter i eller ved hønsegården, for den voliere vi fodrer dem i er sikret imod rotteindtrængen med at der er gravet betonblokke ned i 35 cm dybde og en række fliser, som er gangsti ligger ved siden af, og det får både rotter og ræve til at opgive på forhånd. Foderet opbevares selvfølgelig i bidsikre beholdere, som skal være af hård . tæt plast eller metal. Taber man foder på gulvet skal det fejes op.

Hvis hønsene går frit i haven, må de ikke fodres udenfor det rottesikrede område, og gør man det, Slottet 2007 2skal foderet fjernes inden solnedgang, ellers er det jo at sende en indbydelse til rotterne.

Vi har ofte besøg af ræven, der står udenfor hønsehuset og slikker sig om munden over de lækre høns der er bag hegnet. Hønsene bliver urolige, men har intet at frygte, for ræven eller en løsløbende hund, kan ikke komme ind til dem, og den kloge ræv går der fra, og det ser ud som om den ryster sørgmodig på hovedet.

Vi kender til at folk der lader hønsene gå frit i haven, ofte er udsat for at ræven snupper en af dem, og det er om dagen, for hønsene skal opholde sig bag det rottesikrede hegn inden mørkets frembrud, men det kommer helt af sig selv, for de går altid tidligt i seng, det er jo deraf det kanner "at man går i seng med hønsene".

Hønsene skal have god plads, og det er det rene dyrplageri at lade dem gå under kummerlige forhold i en lille voliere, men så kan man jo gøre som vi, vi har en ekstern hønsegård som de går ud i om dagen.

Det er et krav i alle kommuner at der er rottesikret ved hønsehuset. Rottesikring betyder at der skal være nedgravet volieretråd eller fliser ned på højkant mindst 30 cm.

Hold derfor ganske roligt høns i kolonihaven, men undersøg lige om der er regler for det i kolonihaveforeningens regler, eller i kommunens. 

Regler om høns i kolonihaver

Slottet 2007Man skulle jo tro at det for kolonihavefolk er helt naturlig at det er tilladt at holde høns. Mange kolonihavefolk har haft en ide om at der skal være rimeligt frie forhold for at gøre næsten som man vil, men det gælder i hvertfald ikke for hønsehold. I mange kolonihaveforeninger er der forbud imod hønsehold, og forstå det hvem der kan.

Det er da underligt, at folk der ikke selv har høns eller har lyst til det, absolut skal forhindre andre i den fornøjelse, det ville da være naturligt at sige, jeg vil ikke, men du må gerne, men sådan er det desværre ikke. DSC05458

Stil forslag til generalforsamlingen om at legalisere hønsehold, hvis der er et forbud, vi stiller gerne op med skriftligt materiale som understøtter dit forslag. 

Læs mere om vores bog "Økohøns - selvforsyning til husbehov" her: Bøger

Regler om haner i byer

Langt de fleste byer har regler om hvordan en hane generer naboerne så lidt som muligt, så derfor er reglen, at hønsene med hanen skal være lukket inde om natten, så den ikke forstyrrer naboerne. Den må først gale udendørs efter kl. 7 på hverdage, og efter 8 om søndagen, og det problem løses ved at lukke ham ud på de nævnte tider. Man kan godt holde høns uden at holde en hane, de lægger æg alligevel.omslag hns 1

 

Hvis du vil vide mere om det at holde høns, så har vi skrevet en bog om emnet.