Verdensmålene og Slottet i Smørmosen

Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den hidtil mest ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og  planeten, vi bor på. 

I det følgende har vi prøvet at opstille hvad vi, i vores daglige virke kan gøre og gør for at opfylde eller støtte gennemførelsen af de 17 må. Vi har ikke mulighed for at arbejde med alle målene, men den gensidige virkning mellem forskellige aktiviteter betyder at vi påvirker de fleste, nogle mere end andre.

 

1Vi vil også fremover købe økologiske/fairtrade varer som kan påvirke situationen i 3. verdenslande. Det gælder fx. Kaffe, frugter som bananer, appelsiner, dadler mv. som ikke produceres i Danmark.
Vi støtter økonomisk udviklingsprojekter, vi betaler således uddannelsen til et barn i Togo, gennem Børnefonden.
Som medlemmer af Økologisk Landsforening støtter vi projekter i Afrika, som går ud på at udvikle økologiske småbrug blandt bønder.

 

 

2

Som under mål nr 1.
Vi har flere gange i årenes løb haft besøg i vores have af delegationer og konferencedeltagere fra Afrika og Asien, som gerne vil se hvordan mindre økologiske planteavl kan medvirke til selvforsyning af fødevarer.
Vi har åben have for alle der vil høre om bæredygtig fremstilling af grønsager mv. Desuden skriver vi om dette i vore bøger, som godt nok kun udgives på dansk.

 

 

3Personligt forsøger vi at leve så sundt som muligt, og via vores foredrag og anden oplysningsvirksomhed forsøger vi at påvirke andre til det samme.
Vores Hjemmeside slottet-i-smoermosen.com har et afsnit med opskrifter på mad og brød med sunde opskrifter der kan fremstilles af lokale produkter.

 

 

 

4Gennem vore foredrag, kurser og oplysningsvirksomhed øver vi den kvalitative viden om sund og bæredygtig levevis. Foredragene omhandler bæredygtig og økologisk havebrug, overvejende dyrkning af grønsager, og et bæredygtigt hønsehold.
Vore bøger bruges af mange til at øge deres viden, ligesom vores hjemmeside søges af mange personer dagligt.

 

 

 

5 1Vi vil i fremtiden medvirke til større ligheden mellem kønnene ved at arbejde for at antallet af mænd der deltager i vore foredrag, kurser, eller som læsere på vores Facebook profil Slottet i Smørmosen. Det vil vi gøre ved at øge agiteringen overfor mænd.

 

 

 

 

6Gennem vore kurser, foredrag og anden oplysningsvirksomhed modvirker vi forbruget af pesticider og kunstgødning, som forurener grundvandet.
Konkret har vi, flere gange deltaget i Gladsaxe Kommunes kampagne, der henvender sig til haveejere, om at undgå pesticider.
I vores daglige virke i haven bruges vi overvejende regnvand til dyrkning af grønsagerne, og har et såkaldt LAR-bed i vores have. Ved at demonstrere dette for vore havebesøgende forsøger vi at påvirke dem til det samme. http://www.slottet-i-smoermosen.dk/index.php/oko-selvforsyning/10-regnvandshandtering

 

 

7

Vi har solceller på taget af vores kolonihavehus. Det producerer en del af vores elektricitet.
Vi forkultiverer en del planter i drivhuset, her bruges udelukkende LED lamper til belysning, og nogle varmemåtter med lav energiforbrug. Energien kommer hovedsageligt fra solcellerne på tager.
Varmen i vores kolonihave besørges af en varmepumpe.
I vores vinterhi har vi fjernvarme, og har fået installeret de mest effektive klimaruder.
Overalt i både kolonihaven og vinterhi bruger vi overvejende LED lamper med meget lavt strømforbrug. Vi køber naturenergi begge steder.

 

10Vi har ingen tiltag til dette mål, ud over at vi naturligvis er medlemmer af en fagforening.

 

 

 

 

11

 Vi går naturligvis ind for større lighed, og stemmer derfor på partier der arbejder for dette, men vi har ikke selv nogle programpunkter, ud over at vi ikke gør forskel på folk. Vi støtter en bæredygtig udvikling i lokalsamfundet ved at støtte partier og politikere der arbejder for dette.Personligt benytter vi kollektiv transport og cykler.Vi har skrevet en bog om “Økologiske byhaver - dyrkning i baggårde og på altaner, hvor vi beskriver hvordan der kan dyrkes spiselige urter i byen, og på den måde øge selvforsyningen og mindske transport. 

 

 

12Vi holder foredrag for de såkaldte Urbane Gardener og økologisk dyrkning. Gennem de tidligere omtalte aktiviteter forsøger vi at påvirke vore omgivelser til et ansvarligt forbrug. Vi har gennem mange år købt økologiske fødevarer, og efterhånden som det er blevet nemmere at skaffe beklædning er vi også begyndt på dette, og vil øge dette, dog uden at øge vores forbrug. Vi støtter også genbrug.Desuden støtter vi organisationer og politikere der arbejder for ansvarlig forbrug og produktion.

 

 

 

13Vi arbejder hver dag aktiv for at mindske klimaforandringerne, ved at cykle, tage bus og tog i overvejende grad. Vi flyver en enkelt gang om året, men mener vores øvrige adfærd kan kompensere for dette.
Som tidligere nævnt bruger vi LED lys, energibesparende varmepumpe i kolonihavehuset, og fjernvarme i vores vinterhi.
Vi spiser overvejende grønsager, lidt kylling og fisk, og meget lidt oksekød, og overvejende lokalt producerede fødevarer, herunder en stor del af egen produktion. Desuden deltager vi aktivt i oplysningsarbejdet om hvordan der kan spares på energi og andre klimapåvirkelige ting. På vores hjemmeside er der en artikel med klimaråd. http://www.slottet-i-smoermosen.dk/index.php/oko-selvforsyning/22-klimarad

 

 

14

Vi køber overvejende fisk der er fanget på en bæredygtig måde.

 

 

 

 

15Vore tidligere nævnte aktiviteter fortæller hvad vi gør ved dette.

 

 

 

 

16Som demokrater støtter vi demokrati og retfærdighed ved at stemme til valgene. Vi har gennem tiderne deltaget i utallige fredsaktiviteter, og var således aktive i “Next stop Sovjet” hvor vi blandt andet gav husly for unge fra det daværende Sovjetunionen. ved fredskonferencen i Bellacentret i midten af firserne husede vi 2 indiske deltagere, og var aktive på selve konference.
Jens deltog i 60erne i de første atommarcher fra Holbæk til København, så fredskampen ligger os i blodet, selvom vi ikke i øjeblikket deltager i nogen fredsorganisation

 

 

 

17Vore overvejende partnerskab i vore handlinger er Lokalagenda 21 i Gladsaxe, Praktisk Økologi, som er en forening for mindre avlere og havefolk. Samt Økologisk Landsforening som er en forening af fødevare dyrkere, producenter og brugere.

 

 

 

Læs mere om FNs verdensmål og delmålene her:https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/